בג"ץ 1193/15 - זאידה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1193/15 - זאידה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 17.02.2015
בג"ץ 1193/15 - זאידה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לוועדה ההומניטארית לתת לפלסטינית הנמצאת בהליך איחוד משפחות עם תושב ירושלים מעמד ארעי בישראל. לזוג שלושה ילדים. אב המשפחה חולה בטרשת נפוצה וכיום הוא מרותק לביתו באופן כמעט מוחלט ותלוי באשתו הסועדת אותו. המוקד קובל על השתהות קבלת המענה מהוועדה ההומניטארית, אף שהתיק נמצא אצלה למעלה משנה. בנוסף טוען המוקד כי מדובר במקרה מיוחד בו יש לאישה תפקיד מכריע בטיפול בבעלה הנכה; כי בהיעדר מעמד, הזכות לבריאות והזכות לביטחון סוציאלי אינן בנות מימוש עבורה; וכי ובמקרה שתיפגע יכולת התפקוד שלה ייגרם נזק חמור למשפחה כולה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לוועדה ההומניטארית לתת לפלסטינית הנמצאת בהליך איחוד משפחות עם תושב ירושלים מעמד ארעי בישראל. לזוג שלושה ילדים. אב המשפחה חולה בטרשת נפוצה וכיום הוא מרותק לביתו באופן כמעט מוחלט ותלוי באשתו הסועדת אותו. המוקד קובל על השתהות קבלת המענה מהוועדה ההומניטארית, אף שהתיק נמצא אצלה למעלה משנה. בנוסף טוען המוקד כי מדובר במקרה מיוחד בו יש לאישה תפקיד מכריע בטיפול בבעלה הנכה; כי בהיעדר מעמד, הזכות לבריאות והזכות לביטחון סוציאלי אינן בנות מימוש עבורה; וכי ובמקרה שתיפגע יכולת התפקוד שלה ייגרם נזק חמור למשפחה כולה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות