בג"ץ 5844/15 - השלמון ואח' נ' המפקד הצבאי באזור גדה המערבית ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5844/15 - השלמון ואח' נ' המפקד הצבאי באזור גדה המערבית ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.08.2015
בג"ץ 5844/15 - השלמון ואח' נ' המפקד הצבאי באזור גדה המערבית ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של מבצע פיגוע בטרמפיאדה סמוך לצומת אלון שבות בנובמבר 2014. המוקד טוען כי הריסה עונשית של בתים אינה אלא ענישה קולקטיבית הפוגעת בחפים מפשע ומהווה הפרה חמורה של הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי ההריסה המתוכננת עומדת בסתירה לעקרון טובת הילד ולוקה בחוסר מידתיות שכן חלפו כעשרה חודשים מאז ביצוע הפיגוע ועל המפגע הוטל עונש כבד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו של מבצע פיגוע בטרמפיאדה סמוך לצומת אלון שבות בנובמבר 2014. המוקד טוען כי הריסה עונשית של בתים אינה אלא ענישה קולקטיבית הפוגעת בחפים מפשע ומהווה הפרה חמורה של הדין הבינלאומי. בנוסף טוען המוקד כי ההריסה המתוכננת עומדת בסתירה לעקרון טובת הילד ולוקה בחוסר מידתיות שכן חלפו כעשרה חודשים מאז ביצוע הפיגוע ועל המפגע הוטל עונש כבד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות