הנדון: השגה בעניין בית משפחת __ חג' חמד, ת.ז. __ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בעניין בית משפחת __ חג' חמד, ת.ז. __
מסמכים אחרים | השגה | 17.10.2015
הנדון: השגה בעניין בית משפחת __ חג' חמד, ת.ז. __

דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו של אחד החשודים במעורבות בפיגוע הירי סמוך לצומת בית פוריק בו נהרגו בני הזוג הנקין. הצבא טוען כי בית המשפט כבר דחה את טענות המוקד וכי מדובר בהריסה שמטרתה הרתעתית ולא עונשית. בנוסף מצר הצבא על טעות בתרגום צו ההריסה לערבית.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו של אחד החשודים במעורבות בפיגוע הירי סמוך לצומת בית פוריק בו נהרגו בני הזוג הנקין. הצבא טוען כי בית המשפט כבר דחה את טענות המוקד וכי מדובר בהריסה שמטרתה הרתעתית ולא עונשית. בנוסף מצר הצבא על טעות בתרגום צו ההריסה לערבית.

מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות