המוקד להגנת הפרט - הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירות המגורים בהן התגורר המפגע __ חג חמד ת"ז ________
חזרה לעמוד הקודם
19.10.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירות המגורים בהן התגורר המפגע __ חג חמד ת"ז ________

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים