הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה התגורר __ חג חמד ת"ז ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה התגורר __ חג חמד ת"ז ___
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.10.2015
הנדון: השגה כנגד כוונת המפקד הצבאי לפעול להחרמת והריסת דירת המגורים בה התגורר __ חג חמד ת"ז ___

הצבא דוחה השגה שהגיש המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו של אחד החשודים במעורבות בפיגוע הירי סמוך לבית פוריק בו נהרגו בני הזוג הנקין. בנמקו את דחיית ההשגה, שהמוקד הגיש בשם דיירי הבניין בו מתגוררת המשפחה, טוען הצבא כי תכנית הריסת המבנה גובשה על ידי מהנדסים מוסמכים "מתוך התחשבות בצורך להימנע ככל הניתן מפגיעה במבנים שכנים". בנוסף מציין הצבא כי נפלה טעות בצו שנמסר למשפחה בערבית, וכי כוונתו "לפעול להחרמת והריסת הדירות אשר שימשו את המפגע ובני משפחתו הגרעינית, קרי הדירות בקומה הראשונה והשנייה (מעל קומת הקרקע) בלבד".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

הצבא דוחה השגה שהגיש המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו של אחד החשודים במעורבות בפיגוע הירי סמוך לבית פוריק בו נהרגו בני הזוג הנקין. בנמקו את דחיית ההשגה, שהמוקד הגיש בשם דיירי הבניין בו מתגוררת המשפחה, טוען הצבא כי תכנית הריסת המבנה גובשה על ידי מהנדסים מוסמכים "מתוך התחשבות בצורך להימנע ככל הניתן מפגיעה במבנים שכנים". בנוסף מציין הצבא כי נפלה טעות בצו שנמסר למשפחה בערבית, וכי כוונתו "לפעול להחרמת והריסת הדירות אשר שימשו את המפגע ובני משפחתו הגרעינית, קרי הדירות בקומה הראשונה והשנייה (מעל קומת הקרקע) בלבד".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות