ערר 4783/15 - קריע ואח' נ 'רשות האוכלוסין וההגירה ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4783/15 - קריע ואח' נ 'רשות האוכלוסין וההגירה ערר
כתבי בי דין | ערעור | 03.12.2015
ערר 4783/15 - קריע ואח' נ 'רשות האוכלוסין וההגירה ערר
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בבקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להסדיר את מעמדו בישראל של בנה של תושבת ישראל, יליד הגדה המערבית. בקשת האם לרשום את בנה אושרה רק לאחר שהגיע לגיל 14 ולכן הוא נאלץ להסתפק בהיתרי שהייה זמניים. המוקד מבקש כי בית המשפט יורה למדינה לשדרג את מעמדו בהתאם לתיקון נוהל לרישום ילדים שנועד לאפשר בחינה מחדש של בקשות לרישום ילדים שנדחו בעבר בשל היעדר "מרכז חיים" של שנתיים בישראל לפני הגשת הבקשה. בנוהל נקבע כי הבחינה המחודשת תיעשה בהתאם לגילו של הילד במועד הגשת הבקשה שנדחתה על הסף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בבקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להסדיר את מעמדו בישראל של בנה של תושבת ישראל, יליד הגדה המערבית. בקשת האם לרשום את בנה אושרה רק לאחר שהגיע לגיל 14 ולכן הוא נאלץ להסתפק בהיתרי שהייה זמניים. המוקד מבקש כי בית המשפט יורה למדינה לשדרג את מעמדו בהתאם לתיקון נוהל לרישום ילדים שנועד לאפשר בחינה מחדש של בקשות לרישום ילדים שנדחו בעבר בשל היעדר "מרכז חיים" של שנתיים בישראל לפני הגשת הבקשה. בנוהל נקבע כי הבחינה המחודשת תיעשה בהתאם לגילו של הילד במועד הגשת הבקשה שנדחתה על הסף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות