בעקבות פניות אל משרד הפנים, לבחון מחדש בקשות לרישום ילדים בהתאם לנוהל המתוקן: לאחרונה שודרג מעמדם בישראל של חמישה ילדים מירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.01.2016
בעקבות פניות אל משרד הפנים, לבחון מחדש בקשות לרישום ילדים בהתאם לנוהל המתוקן: לאחרונה שודרג מעמדם בישראל של חמישה ילדים מירושלים המזרחית
בעקבות פניות אל משרד הפנים, לבחון מחדש בקשות לרישום ילדים בהתאם לנוהל המתוקן: לאחרונה שודרג מעמדם בישראל של חמישה ילדים מירושלים המזרחית

בין החודשים מאי ליולי 2015 פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים, בבקשה לבחון מחדש 11 בקשות לרישום ילדים בהתאם לנוהל המתוקן לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב ישראל, תיקון שפורסם ביום 19.4.2015 ונועד לאפשר בחינה מחדש של בקשות לרישום ילדים שסורבו בעבר, בשל היעדר "מרכז חיים" של שנתיים בישראל לפני מועד הגשת הבקשה. הבחינה המחודשת, כך נקבע, תיעשה בהתאם לגילו של הילד במועד הגשת הבקשה שנדחתה על הסף.

ביום 9.7.2015 פנה המוקד אל משרד הפנים, לבחון מחדש בקשה כזו משנת 2006, אותה הגישה תושבת ישראל עבור בנה יליד הגדה המערבית, בקשה שסורבה בשל היעדר "מרכז חיים". בקשה נוספת שהגישה האשה בשנת 2008 אושרה. עם זאת, היות שבאותה עת כבר חצה הנער את גיל 14, רשאי היה לשהות בישראל מכוח היתרים צבאיים זמניים בלבד, אשר אינם מקנים זכויות סוציאליות או ביטוח בריאות ממלכתי, ושהארכת תוקפם מותנית, בין היתר, בבדיקות ביטחוניות מחמירות.

חרף פניות חוזרות אל משרד הפנים בעניין, לא נתקבל כל מענה במשך חודשים. נוכח זאת, הגיש המוקד ביום 3.12.2015 ערר לבית הדין לעררים בירושלים, בבקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להשיב לבקשה ולהסדיר את מעמדו של הנער בישראל.

ביום 11.1.2016 התקבלה הודעה מטעם המדינה על סירובה לאשר את הבקשה לרישום ילדים, בטענה כי הבקשה המקורית משנת 2006 הכילה תצהיר כוזב של האם בנוגע למקום מגורי המשפחה בתקופה שקדמה להגשת הבקשה. בעקבות פנייה של המוקד חזר בו משרד הפנים מטענתו זו, וביום 13.1.2016 התקבלה הודעה מעדכנת מטעם המדינה, לפיה הוחלט לאשר את הבקשה ולתת לצעיר רישיון ישיבה ארעי (אשרת א/5) לשנתיים.

עד כה, אושרו 5 מתוך 11 הבקשות שהגיש המוקד על בסיס התיקון לנוהל, 3 סורבו (במקרה אחד הוגש ערר), והאחרות בטיפול עדיין. לחמשת הצעירים שבקשותיהם אושרו ניתן מעמד של תושבות ארעית (אשרת א/5) לשנתיים, המקנה להם זכויות סוציאליות וביטוח בריאות. בתום תקופה זו ייבחן שדרוג מעמדם לתושבות קבע בישראל, בכפוף לנהלי משרד הפנים.

הדפסה הדפסה
שיתוף

בין החודשים מאי ליולי 2015 פנה המוקד להגנת הפרט אל משרד הפנים, בבקשה לבחון מחדש 11 בקשות לרישום ילדים בהתאם לנוהל המתוקן לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב ישראל, תיקון שפורסם ביום 19.4.2015 ונועד לאפשר בחינה מחדש של בקשות לרישום ילדים שסורבו בעבר, בשל היעדר "מרכז חיים" של שנתיים בישראל לפני מועד הגשת הבקשה. הבחינה המחודשת, כך נקבע, תיעשה בהתאם לגילו של הילד במועד הגשת הבקשה שנדחתה על הסף.

ביום 9.7.2015 פנה המוקד אל משרד הפנים, לבחון מחדש בקשה כזו משנת 2006, אותה הגישה תושבת ישראל עבור בנה יליד הגדה המערבית, בקשה שסורבה בשל היעדר "מרכז חיים". בקשה נוספת שהגישה האשה בשנת 2008 אושרה. עם זאת, היות שבאותה עת כבר חצה הנער את גיל 14, רשאי היה לשהות בישראל מכוח היתרים צבאיים זמניים בלבד, אשר אינם מקנים זכויות סוציאליות או ביטוח בריאות ממלכתי, ושהארכת תוקפם מותנית, בין היתר, בבדיקות ביטחוניות מחמירות.

חרף פניות חוזרות אל משרד הפנים בעניין, לא נתקבל כל מענה במשך חודשים. נוכח זאת, הגיש המוקד ביום 3.12.2015 ערר לבית הדין לעררים בירושלים, בבקשה להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להשיב לבקשה ולהסדיר את מעמדו של הנער בישראל.

ביום 11.1.2016 התקבלה הודעה מטעם המדינה על סירובה לאשר את הבקשה לרישום ילדים, בטענה כי הבקשה המקורית משנת 2006 הכילה תצהיר כוזב של האם בנוגע למקום מגורי המשפחה בתקופה שקדמה להגשת הבקשה. בעקבות פנייה של המוקד חזר בו משרד הפנים מטענתו זו, וביום 13.1.2016 התקבלה הודעה מעדכנת מטעם המדינה, לפיה הוחלט לאשר את הבקשה ולתת לצעיר רישיון ישיבה ארעי (אשרת א/5) לשנתיים.

עד כה, אושרו 5 מתוך 11 הבקשות שהגיש המוקד על בסיס התיקון לנוהל, 3 סורבו (במקרה אחד הוגש ערר), והאחרות בטיפול עדיין. לחמשת הצעירים שבקשותיהם אושרו ניתן מעמד של תושבות ארעית (אשרת א/5) לשנתיים, המקנה להם זכויות סוציאליות וביטוח בריאות. בתום תקופה זו ייבחן שדרוג מעמדם לתושבות קבע בישראל, בכפוף לנהלי משרד הפנים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות