בקשה לבחינה מחודשת בהתאם לנהל רישום ילדים 5.2.0030 של בקשה לרישום ילדים שסורבה בעבר בשל היעדר מרכז חיים בקשה ע"ש הגב' ____ קריע , ת"ז _________ בקשה מס' 1206/06 שהוגשה ביום: 22.6.2006 עבור בנה _______, יליד 2.8.1993 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה לבחינה מחודשת בהתאם לנהל רישום ילדים 5.2.0030 של בקשה לרישום ילדים שסורבה בעבר בשל היעדר מרכז חיים בקשה ע"ש הגב' ____ קריע , ת"ז _________ בקשה מס' 1206/06 שהוגשה ביום: 22.6.2006 עבור בנה _______, יליד 2.8.1993
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.07.2015
בקשה לבחינה מחודשת בהתאם לנהל רישום ילדים 5.2.0030 של בקשה לרישום ילדים שסורבה בעבר בשל היעדר מרכז חיים בקשה ע"ש הגב' ____ קריע , ת"ז _________ בקשה מס' 1206/06 שהוגשה ביום: 22.6.2006 עבור בנה _______, יליד 2.8.1993
בקשת המוקד להגנת הפרט מרשות האוכלוסין וההגירה להסדיר את מעמדו בישראל של בנה של תושבת ישראל, יליד הגדה המערבית. בקשת האם לרשום את בנה אושרה רק לאחר שהגיע לגיל 14 ולכן הוא נאלץ להסתפק בהיתרי שהייה זמניים. המוקד מבקש כי הרשות תשדרג את מעמדו בהתאם לתיקון נוהל לרישום ילדים שנועד לאפשר בחינה מחדש של בקשות לרישום ילדים שנדחו בעבר בשל היעדר "מרכז חיים" של שנתיים בישראל לפני הגשת הבקשה. בנוהל נקבע כי הבחינה המחודשת תיעשה בהתאם לגילו של הילד במועד הגשת הבקשה שנדחתה על הסף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מרשות האוכלוסין וההגירה להסדיר את מעמדו בישראל של בנה של תושבת ישראל, יליד הגדה המערבית. בקשת האם לרשום את בנה אושרה רק לאחר שהגיע לגיל 14 ולכן הוא נאלץ להסתפק בהיתרי שהייה זמניים. המוקד מבקש כי הרשות תשדרג את מעמדו בהתאם לתיקון נוהל לרישום ילדים שנועד לאפשר בחינה מחדש של בקשות לרישום ילדים שנדחו בעבר בשל היעדר "מרכז חיים" של שנתיים בישראל לפני הגשת הבקשה. בנוהל נקבע כי הבחינה המחודשת תיעשה בהתאם לגילו של הילד במועד הגשת הבקשה שנדחתה על הסף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות