בג"ץ 1721/16, 1777/16 - דוויאת, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1721/16, 1777/16 - דוויאת, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 07.03.2016
בג"ץ 1721/16, 1777/16 - דוויאת, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
תגובת המדינה לשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונתה לאטום את בתי משפחותיהם בצור באהר של שני חשודים ביידוי ובמעורבות ביידוי אבנים בספטמבר 2015 שגרם למותו של אלכס לבלוביץ. המדינה טוענת כי בית המשפט חזר וקבע כי מטרת הריסת הבתים היא הרתעתית ולא עונשית, וכי העלייה התלולה במספר אירועי הטרור בשנתיים האחרונות עושה את ההריסה חיונית להרתעה מקסימלית מפיגועים נוספים. המדינה טוענת כי היא מודעת לחומרת הסנקציה, וכי הצבא מונחה להרוס או לאטום דירות "רק באותם מקרים חמורים אשר מעצם טיבם אין במערכות הענישה או ההרתעה ה'רגילות' כדי לשמש הרתעה מספקת וראויה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונתה לאטום את בתי משפחותיהם בצור באהר של שני חשודים ביידוי ובמעורבות ביידוי אבנים בספטמבר 2015 שגרם למותו של אלכס לבלוביץ. המדינה טוענת כי בית המשפט חזר וקבע כי מטרת הריסת הבתים היא הרתעתית ולא עונשית, וכי העלייה התלולה במספר אירועי הטרור בשנתיים האחרונות עושה את ההריסה חיונית להרתעה מקסימלית מפיגועים נוספים. המדינה טוענת כי היא מודעת לחומרת הסנקציה, וכי הצבא מונחה להרוס או לאטום דירות "רק באותם מקרים חמורים אשר מעצם טיבם אין במערכות הענישה או ההרתעה ה'רגילות' כדי לשמש הרתעה מספקת וראויה".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות