המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
03.04.2016|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין

פסק דין בארבע עתירות של המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום בצור באהר ארבעה בתים של משפחות חשודים ביידוי אבנים או במעורבות ביידוי אבנים בירושלים בספטמבר 2015, מעשים שהובילו למותו של אלכס לבלוביץ. השופטים מקבלים את העתירות בעניינם של שלושת החשודים במעורבות ביידוי האבנים, ודוחים ברוב של שני שופטים את העתירה בעניין החשוד ביידוי האבנים. בית המשפט קובע ביחס לשלושה כי לאור חלקם הקטן יחסית באירוע תהווה אטימת בתיהם צעד בלתי מידתי. השופט פוגלמן מדגיש בדעת מיעוט כי לא מיוחסת לחשוד ביידוי האבנים "כוונת קטילה" וכי על כן הוא סבור שעל המדינה לשקול להסתפק באטימת חדרו בלבד, ולא להרוס או לאטום את הבית כולו.

מסמכים קשורים

בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
29.03.2016 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 1721/16 - דוויאת ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית התייחסות העותרים להודעה משלימה מטעם המשיב
21.03.2016 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 1336/16, 1337/16, 1721/16, 1777/16 - אטרש, אבו כף, דוויאת, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף הודעה מטעם המשיב
16.03.2016 | הודעה
קרא עוד
בג"ץ 1336/16, 1337/16, 1721/16, 1777/16 - אטרש, אבו כף, דוויאת, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
09.03.2016 | פרוטוקול
קרא עוד
בג"ץ 1721/16, 1777/16 - דוויאת, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
07.03.2016 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 1777/16 - טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה
02.03.2016 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 1721/16 - דוויאת ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
01.03.2016 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב ובקשה לקביעת דיון דחוף בעתירות
24.02.2016 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 1336/16 - אטרש ואח' נ 'מפקד פיקוד העורף עתירה
17.02.2016 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 1337/16 - אבו כף ואח' נ' 'מפקד פיקוד העורף עתירה
17.02.2016 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
17.02.2016 | החלטה
קרא עוד
בג"ץ 1336/16, 1337/16, 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל ואח' נ' מפקד פיקוד העורף בקשה להרחבת הרכב ולקביעת מועדים להשלמת טיעון מטעם הצדדים בסוגיה העקרונית של חוקיות השימוש בתקנה 119
27.03.2016 | בקשה
קרא עוד

נושאים קשורים