בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 03.04.2016
בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסק דין בארבע עתירות של המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום בצור באהר ארבעה בתים של משפחות חשודים ביידוי אבנים או במעורבות ביידוי אבנים בירושלים בספטמבר 2015, מעשים שהובילו למותו של אלכס לבלוביץ. השופטים מקבלים את העתירות בעניינם של שלושת החשודים במעורבות ביידוי האבנים, ודוחים ברוב של שני שופטים את העתירה בעניין החשוד ביידוי האבנים. בית המשפט קובע ביחס לשלושה כי לאור חלקם הקטן יחסית באירוע תהווה אטימת בתיהם צעד בלתי מידתי. השופט פוגלמן מדגיש בדעת מיעוט כי לא מיוחסת לחשוד ביידוי האבנים "כוונת קטילה" וכי על כן הוא סבור שעל המדינה לשקול להסתפק באטימת חדרו בלבד, ולא להרוס או לאטום את הבית כולו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בארבע עתירות של המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לאטום בצור באהר ארבעה בתים של משפחות חשודים ביידוי אבנים או במעורבות ביידוי אבנים בירושלים בספטמבר 2015, מעשים שהובילו למותו של אלכס לבלוביץ. השופטים מקבלים את העתירות בעניינם של שלושת החשודים במעורבות ביידוי האבנים, ודוחים ברוב של שני שופטים את העתירה בעניין החשוד ביידוי האבנים. בית המשפט קובע ביחס לשלושה כי לאור חלקם הקטן יחסית באירוע תהווה אטימת בתיהם צעד בלתי מידתי. השופט פוגלמן מדגיש בדעת מיעוט כי לא מיוחסת לחשוד ביידוי האבנים "כוונת קטילה" וכי על כן הוא סבור שעל המדינה לשקול להסתפק באטימת חדרו בלבד, ולא להרוס או לאטום את הבית כולו.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות