בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
פסיקה | החלטה | 29.03.2016
בג"ץ 1336/16, 1337/16,1721/16 1777/16 - אטרש, אבו כף, טוויל, דוויאת ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
החלטת בית המשפט לא להיענות לבקשת המוקד להגנת הפרט להרחיב את ההרכב בשלוש עתירות נגד כוונת המדינה לאטום את בתי משפחותיהם בצור באהר של שלושה חשודים במעורבות ביידוי אבנים שגרם למותו של אלכס לבלוביץ בספטמבר 2015. בית המשפט סבור כי הדיון בעתירות הסתיים וכי אין מקום להרחיב את ההרכב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בית המשפט לא להיענות לבקשת המוקד להגנת הפרט להרחיב את ההרכב בשלוש עתירות נגד כוונת המדינה לאטום את בתי משפחותיהם בצור באהר של שלושה חשודים במעורבות ביידוי אבנים שגרם למותו של אלכס לבלוביץ בספטמבר 2015. בית המשפט סבור כי הדיון בעתירות הסתיים וכי אין מקום להרחיב את ההרכב.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות