בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
פסיקה | החלטה | 17.02.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
שני צווים ארעיים שהוציא בג"ץ האוסרים על אטימת בתי משפחותיהם בצור באהר של שני חשודים במעורבות ביידוי אבנים שהוביל למותו של אלכס לבלוביץ בספטמבר 2015. הצווים אוסרים על אטימת הבתים עד קבלת החלטה אחרת בעניינם. בנוסף קובע בית המשפט כי על המדינה להגיב לעתירות עד 24.2.2016.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות