בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
פסיקה | החלטה | 17.02.2016
בג"ץ 1336/16, 1337/16 - אטרש, אבו כף ואח' נ' מפקד פיקוד העורף החלטה
שני צווים ארעיים שהוציא בג"ץ האוסרים על אטימת בתי משפחותיהם בצור באהר של שני חשודים במעורבות ביידוי אבנים שהוביל למותו של אלכס לבלוביץ בספטמבר 2015. הצווים אוסרים על אטימת הבתים עד קבלת החלטה אחרת בעניינם. בנוסף קובע בית המשפט כי על המדינה להגיב לעתירות עד 24.2.2016.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
שני צווים ארעיים שהוציא בג"ץ האוסרים על אטימת בתי משפחותיהם בצור באהר של שני חשודים במעורבות ביידוי אבנים שהוביל למותו של אלכס לבלוביץ בספטמבר 2015. הצווים אוסרים על אטימת הבתים עד קבלת החלטה אחרת בעניינם. בנוסף קובע בית המשפט כי על המדינה להגיב לעתירות עד 24.2.2016.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות