בג"ץ 1631/16, 1638/6 סאיח, עליווי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1631/16, 1638/6 סאיח, עליווי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 16.06.2016
בג"ץ 1631/16, 1638/6 סאיח, עליווי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב
תשובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס את בתי משפחותיהם של שני מעורבים בפיגוע ירי סמוך לבית פוריק בו נהרגו איתם ונעמה הנקין. המדינה מודיעה לבית המשפט כי בעקבות הצו על תנאי שהוצא הוחלט לנקוט באטימה הפיכה תחת הריסה של אחד הבתים, ובמקרה השני עומדת המדינה בהחלטתה להרוס את הבית. המדינה טוענת כי במקרה הראשון האטימה חיונית על מנת "להגשים את התכלית ההרתעתית", וכי אף האישה היתה מעורבת "בפעילויות אסורות עבור ארגון החמאס". במקרה השני, טוענת המדינה, אין מקום לשנות את ההחלטה שכן היא סבירה ומידתית לאור מערבותו המשמעותית של האיש בהוצאתו לפועל של הפיגוע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס את בתי משפחותיהם של שני מעורבים בפיגוע ירי סמוך לבית פוריק בו נהרגו איתם ונעמה הנקין. המדינה מודיעה לבית המשפט כי בעקבות הצו על תנאי שהוצא הוחלט לנקוט באטימה הפיכה תחת הריסה של אחד הבתים, ובמקרה השני עומדת המדינה בהחלטתה להרוס את הבית. המדינה טוענת כי במקרה הראשון האטימה חיונית על מנת "להגשים את התכלית ההרתעתית", וכי אף האישה היתה מעורבת "בפעילויות אסורות עבור ארגון החמאס". במקרה השני, טוענת המדינה, אין מקום לשנות את ההחלטה שכן היא סבירה ומידתית לאור מערבותו המשמעותית של האיש בהוצאתו לפועל של הפיגוע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות