הנדון: הריסת בית המפגע __ נצאר ת"ז __ - מענה להשגה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הריסת בית המפגע __ נצאר ת"ז __ - מענה להשגה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.03.2016
הנדון: הריסת בית המפגע __ נצאר ת"ז __ - מענה להשגה
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. הצבא דוחה את טענת המוקד כי מטרת ההריסה עונשית וטוען כי מטרתה הרתעתית, וכי הריסת המבנה מידתית נוכח מעשיו של האיש והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים. הצבא מציין כי הריסת הבית תתבצע באופן ידני, באמצעות הריסת מחיצות הדירה ומילוי החלל בחומר מוקצף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. הצבא דוחה את טענת המוקד כי מטרת ההריסה עונשית וטוען כי מטרתה הרתעתית, וכי הריסת המבנה מידתית נוכח מעשיו של האיש והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים. הצבא מציין כי הריסת הבית תתבצע באופן ידני, באמצעות הריסת מחיצות הדירה ומילוי החלל בחומר מוקצף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות