בג"ץ 1938/16, 1999/16, 2002/16 - אבו אל רוב, נצאר, כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1938/16, 1999/16, 2002/16 - אבו אל רוב, נצאר, כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 24.03.2016
בג"ץ 1938/16, 1999/16, 2002/16 - אבו אל רוב, נצאר, כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון פסק דין
פסק דין בשלוש עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס בקבאטיה שלושה בתים השייכים למשפחות מבצעי פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. בית המשפט דוחה את העתירות וקובע כי "נקודת המוצא היא כי פגיעה בקניין נסוגה מפני האפשרות להגן על חיי אדם; אם אכן מסייעת ההרתעה וייחסכו חיים, עם כל הצער על פגיעה ברכוש, גוברת עליה קדושת החיים". בדעת מיעוט סבור השופט ג'ובראן כי יש לקבל את העתירה. לדבריו, "דעתי אינה נוחה מהשימוש בסמכות הקבועה בתקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה, וכי יש "לשוב ולהידרש לשאלות הכרוכות בהפעלת הסמכות מכוח תקנה 119 בהרכב מורחב". לקריאה זו מצטרפת השופטת ברק-ארז, אף שסברה כי יש לדחות את העתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בשלוש עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הכוונה להרוס בקבאטיה שלושה בתים השייכים למשפחות מבצעי פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. בית המשפט דוחה את העתירות וקובע כי "נקודת המוצא היא כי פגיעה בקניין נסוגה מפני האפשרות להגן על חיי אדם; אם אכן מסייעת ההרתעה וייחסכו חיים, עם כל הצער על פגיעה ברכוש, גוברת עליה קדושת החיים". בדעת מיעוט סבור השופט ג'ובראן כי יש לקבל את העתירה. לדבריו, "דעתי אינה נוחה מהשימוש בסמכות הקבועה בתקנה 119", שמתוקפה מתבצעות הריסות לשם ענישה, וכי יש "לשוב ולהידרש לשאלות הכרוכות בהפעלת הסמכות מכוח תקנה 119 בהרכב מורחב". לקריאה זו מצטרפת השופטת ברק-ארז, אף שסברה כי יש לדחות את העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות