בג"ץ 2002/16 - כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2002/16 - כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 09.03.2016
בג"ץ 2002/16 - כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית מהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי ופוגעת קשות בזכותם של בני המשפחה לחיים בכבוד ולקורת גג. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הבית לא תביא תועלת, כפי שכבר קבעה ועדת שני שמינה הצבא, ואף אינה עומדת במבחן המידתיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המוקד טוען כי הריסת בתים עונשית מהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי ופוגעת קשות בזכותם של בני המשפחה לחיים בכבוד ולקורת גג. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הבית לא תביא תועלת, כפי שכבר קבעה ועדת שני שמינה הצבא, ואף אינה עומדת במבחן המידתיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות