הנדון: השגה בעניין בית משפחת __ כמיל ת.ז. ___ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: השגה בעניין בית משפחת __ כמיל ת.ז. ___
מסמכים אחרים | השגה | 29.02.2016
הנדון: השגה בעניין בית משפחת __ כמיל ת.ז. ___
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המוקד טוען כי בבניין גרות משפחות רבות חפות מפשע, ופגיעה בהן תהווה ענישה קולקטיבית וכך הפרה של הדין הבינלאומי, וכן כי הריסת הבית לא תביא תועלת, כפי שכבר קבעה ועדת שני שמינה הצבא. לבסוף מבקש המוקד לקבל את חומר החקירה הנוגע לחשוד ופרטים על הדרך שבה מתכנן הצבא להרוס את המבנה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המוקד טוען כי בבניין גרות משפחות רבות חפות מפשע, ופגיעה בהן תהווה ענישה קולקטיבית וכך הפרה של הדין הבינלאומי, וכן כי הריסת הבית לא תביא תועלת, כפי שכבר קבעה ועדת שני שמינה הצבא. לבסוף מבקש המוקד לקבל את חומר החקירה הנוגע לחשוד ופרטים על הדרך שבה מתכנן הצבא להרוס את המבנה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות