הנדון: הריסת בית המפגע __ כמיל ת"ז __ - מענה להשגה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הריסת בית המפגע __ כמיל ת"ז __ - מענה להשגה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.03.2016
הנדון: הריסת בית המפגע __ כמיל ת"ז __ - מענה להשגה
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. הצבא דוחה את טענת המוקד כי מטרת ההריסה עונשית וטוען כי מטרתה הרתעתית, וכי הריסת המבנה מידתית נוכח מעשיו של האיש והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים. הצבא מציין כי הריסת הבית "תתבצע ע"י צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)" ותלווה על ידי מהנדס מורשה מטעם חיל ההנדסה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. הצבא דוחה את טענת המוקד כי מטרת ההריסה עונשית וטוען כי מטרתה הרתעתית, וכי הריסת המבנה מידתית נוכח מעשיו של האיש והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים. הצבא מציין כי הריסת הבית "תתבצע ע"י צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)" ותלווה על ידי מהנדס מורשה מטעם חיל ההנדסה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות