הנדון: הריסת בית המפגע __ אבו אלרוב ת"ז __ - מענה להשגה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הריסת בית המפגע __ אבו אלרוב ת"ז __ - מענה להשגה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 03.03.2016
הנדון: הריסת בית המפגע __ אבו אלרוב ת"ז __ - מענה להשגה
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. הצבא טוען כי ההחלטה על הריסת הבית מידתית "נוכח הנסיבות הקשות של מעשי המפגע, והצורך כאמור, להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים". בנוסף מוסר הצבא כי תכנון ההריסה ייעשה על ידי מהנדס.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו בקבאטיה של אחד החשודים בביצוע פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. הצבא טוען כי ההחלטה על הריסת הבית מידתית "נוכח הנסיבות הקשות של מעשי המפגע, והצורך כאמור, להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים". בנוסף מוסר הצבא כי תכנון ההריסה ייעשה על ידי מהנדס.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות