המוקד לבג"ץ בשאלת חוקיוּת ההריסה העונשית: בַּשלה העת לקיים דיון בשאלות העקרוניות בהרכב מורחב, נוכח תמיכתם של שישה מהשופטים בעיון מחדש בהלכה הקיימת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
27.03.2016
המוקד לבג"ץ בשאלת חוקיוּת ההריסה העונשית: בַּשלה העת לקיים דיון בשאלות העקרוניות בהרכב מורחב, נוכח תמיכתם של שישה מהשופטים בעיון מחדש בהלכה הקיימת
המוקד לבג"ץ בשאלת חוקיוּת ההריסה העונשית: בַּשלה העת לקיים דיון בשאלות העקרוניות בהרכב מורחב, נוכח תמיכתם של שישה מהשופטים בעיון מחדש בהלכה הקיימת
בשורת פסקי דין שניתנו לאחרונה בעתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד הריסות עונשיות, הביעו שישה משופטי בג"ץ הסתייגות מהמדיניות הנוהגת והצעידה בתלם ההלכה הקיימת, המכשירה אותה.

נוכח קריאה מפורשת של שלושה שופטים בפסקי דין שניתנו בשבוע שחלף, לעיון מחדש בסוגיה בהרכב מורחב, הגיש המוקד ביום 27.3.2016 בקשה להרחבת הרכב השופטים הדן בשלוש עתירות ובנוסף לכך, לקיים דיון בסוגיה העקרונית של חוקיות השימוש בתקנה 119. העתירות הוגשו כנגד כוונת הצבא לאטום את פתחי הבתים של שלוש משפחות פלסטיניות מירושלים המזרחית, שבניהן מואשמים במעורבות בפיגוע יידוי אבנים ביום 13.9.2015 בירושלים.

המוקד ציין, כי לאחרונה הלכו ורבו ביטויי הסתייגות של שופטי בג"ץ מן השימוש בתקנה 119, מכוחה מורה המפקד הצבאי על הריסת בתים בשטחים הכבושים. כך התבטא השופט פוגלמן בפסק דין מיום 23.3.2016: "על אף עמדתי כי כל עוד ההלכה לא שונתה יש לנהוג על פיה, הוספתי כי הייתי מציע לעיין מחדש בהלכה זו כדי לפרוש את היריעה במלואה הן ביחס לדין הפנימי, הן לגבי סוגיות מן המשפט הבינלאומי". בפסק דין אחר שניתן יום לאחר מכן, התייחס השופט ג'ובראן, בדעת מיעוט, לסוגיה: "אודה ולא אכחד, כי דעתי אינה נוחה מהשימוש בסמכות הקבועה בתקנה 119... השימוש בסמכות מעורר קשיים בתחומי המשפט הפנימי והמשפט הבינלאומי, אשר סבורני כי טרם זכו לליבון מעמיק בפסיקה, בפרט נוכח השימוש ההולך וגובר בסמכות זו".

חרף העובדה כי לפני כחצי שנה נדחתה בקשה שהגיש המוקד לדיון נוסף בעניין (דנג"ץ 360/15), סבור הארגון כי "לנוכח חוות-הדעת השיפוטיות הרבות כמפורט לעיל שהצטברו מאז, נוצרה מסה קריטית המחייבת דיון בהרכב מורחב בשאלות העקרוניות".
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשורת פסקי דין שניתנו לאחרונה בעתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד הריסות עונשיות, הביעו שישה משופטי בג"ץ הסתייגות מהמדיניות הנוהגת והצעידה בתלם ההלכה הקיימת, המכשירה אותה.

נוכח קריאה מפורשת של שלושה שופטים בפסקי דין שניתנו בשבוע שחלף, לעיון מחדש בסוגיה בהרכב מורחב, הגיש המוקד ביום 27.3.2016 בקשה להרחבת הרכב השופטים הדן בשלוש עתירות ובנוסף לכך, לקיים דיון בסוגיה העקרונית של חוקיות השימוש בתקנה 119. העתירות הוגשו כנגד כוונת הצבא לאטום את פתחי הבתים של שלוש משפחות פלסטיניות מירושלים המזרחית, שבניהן מואשמים במעורבות בפיגוע יידוי אבנים ביום 13.9.2015 בירושלים.

המוקד ציין, כי לאחרונה הלכו ורבו ביטויי הסתייגות של שופטי בג"ץ מן השימוש בתקנה 119, מכוחה מורה המפקד הצבאי על הריסת בתים בשטחים הכבושים. כך התבטא השופט פוגלמן בפסק דין מיום 23.3.2016: "על אף עמדתי כי כל עוד ההלכה לא שונתה יש לנהוג על פיה, הוספתי כי הייתי מציע לעיין מחדש בהלכה זו כדי לפרוש את היריעה במלואה הן ביחס לדין הפנימי, הן לגבי סוגיות מן המשפט הבינלאומי". בפסק דין אחר שניתן יום לאחר מכן, התייחס השופט ג'ובראן, בדעת מיעוט, לסוגיה: "אודה ולא אכחד, כי דעתי אינה נוחה מהשימוש בסמכות הקבועה בתקנה 119... השימוש בסמכות מעורר קשיים בתחומי המשפט הפנימי והמשפט הבינלאומי, אשר סבורני כי טרם זכו לליבון מעמיק בפסיקה, בפרט נוכח השימוש ההולך וגובר בסמכות זו".

חרף העובדה כי לפני כחצי שנה נדחתה בקשה שהגיש המוקד לדיון נוסף בעניין (דנג"ץ 360/15), סבור הארגון כי "לנוכח חוות-הדעת השיפוטיות הרבות כמפורט לעיל שהצטברו מאז, נוצרה מסה קריטית המחייבת דיון בהרכב מורחב בשאלות העקרוניות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות