הנדון: בהול - הטלת כתר על היישוב בית פג'אר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: בהול - הטלת כתר על היישוב בית פג'אר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.03.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להסיר את הכתר שהטיל סביב היישוב בית פג'אר. הכתר מוטל על היישוב זה ארבעה ימים והצבא אינו מאפשר כניסה אל היישוב או יציאה ממנו. המוקד דורש מן הצבא לאפשר לאלתר תנועה מן הכפר ואליו, שכן צעדו של הצבא נוגד התחייבות מפורשת של המדינה לבג"ץ, לפיה כתר "אין משמעו, איסור גורף על יציאה וכניסה משטח מסוים, אלא מדובר בהתניית התנועה אל ומחוץ לאותו אזור בבידוק בטחוני". בנוסף טוען המוקד כי מדובר בסנקציה המהווה ענישה קולקטיבית ולא אלמנט ביטחוני מניעתי, ומציין כי בכוונתו לפנות לערכאות אם הכתר לא יוסר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות