הנדון: מענה לפנייתך בעניין הטלת כתר על היישוב בית-פג'אר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: מענה לפנייתך בעניין הטלת כתר על היישוב בית-פג'אר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.03.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לדרישת המוקד להגנת הפרט להסיר את הכתר שהטיל סביב היישוב בית פג'אר. הצבא מוסר כי מגבלות התנועה הוטלו על היישוב בעקבות פיגוע דקירה שביצעו שניים מתושביו והן "חלק מהמאמצים למנוע יציאת מפגעים נוספים מהמרחב". הצבא מוסיף כי מגבלות התנועה הוקלו משמעותית וכי המחסומים יוסרו "היום בחצות, ככל שלא יהיה שינוי בהערכת המצב הביטחונית".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות