שבועיים לאחר הטלת כתר על בית פאג'ר: בעקבות פניות המוקד הוסרו מגבלות התנועה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
30.03.2016
שבועיים לאחר הטלת כתר על בית פאג'ר: בעקבות פניות המוקד הוסרו מגבלות התנועה
שבועיים לאחר הטלת כתר על בית פאג'ר: בעקבות פניות המוקד הוסרו מגבלות התנועה
ביום 17.3.2016 הטיל הצבא כתר על היישוב בית פאג'ר שבנפת בית לחם, בעקבות אירוע דקירה בו היו מעורבים שני צעירים בני היישוב. השניים נורו למוות מאש חיילים.

ביום 20.3.2016 פנה המוקד למפקד הגדה המערבית בדרישה להסיר לאלתר את הכתר. המוקד ציין, כי במשך ארבעה ימים נתון בית פג'אר למגבלות חמורות על התנועה אל היישוב וממנו, ומתוך כך נמנע מעברו של חולה דיאליזה לשם קבלת טיפול רפואי מחוץ ליישוב. המוקד טען, כי הכתר מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי הדין הבינלאומי ההומניטארי.

בניגוד להצהרת הצבא, לא מדובר בהגבלות תנועה חלקיות אלא בכתר מלא, ציין המוקד. מדיניות זו, המתבטאת בשורה של כתרים שהטיל הצבא לאחרונה על יישובים פלסטיניים, סותרת התחייבות קודמת של המדינה.

בתשובת הצבא מיום 24.3.2016 צוין, כי מיום 21.3.2016 חלו הקלות משמעותיות על מגבלות התנועה, וכעת מצטמצמת ההגבלה לאוכלוסיית הגברים בגילאי 15 עד 25 שנים, שאין ברשותם היתר עבודה ביישובים ישראליים. עוד נאמר, כי "בחלוף הצורך הקונקרטי בקיומן של מגבלות התנועה, אלו תוסרנה".

בעקבות פנייה נוספת של המוקד, הודיע הצבא כי המגבלות תוסרנה בחצות ליל ה-27.3.2016, "ככל שלא יהיה שינוי בהערכת המצב הביטחונית".

מבירורים שערך המוקד ביומיים שלאחר מכן עלה, כי הגבלת הגיל בוטלה והוסרו החסימות למעט אחת; החסימה האחרונה הוסרה רק בבוקר יום ה-30.3.2016.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 17.3.2016 הטיל הצבא כתר על היישוב בית פאג'ר שבנפת בית לחם, בעקבות אירוע דקירה בו היו מעורבים שני צעירים בני היישוב. השניים נורו למוות מאש חיילים.

ביום 20.3.2016 פנה המוקד למפקד הגדה המערבית בדרישה להסיר לאלתר את הכתר. המוקד ציין, כי במשך ארבעה ימים נתון בית פג'אר למגבלות חמורות על התנועה אל היישוב וממנו, ומתוך כך נמנע מעברו של חולה דיאליזה לשם קבלת טיפול רפואי מחוץ ליישוב. המוקד טען, כי הכתר מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי הדין הבינלאומי ההומניטארי.

בניגוד להצהרת הצבא, לא מדובר בהגבלות תנועה חלקיות אלא בכתר מלא, ציין המוקד. מדיניות זו, המתבטאת בשורה של כתרים שהטיל הצבא לאחרונה על יישובים פלסטיניים, סותרת התחייבות קודמת של המדינה.

בתשובת הצבא מיום 24.3.2016 צוין, כי מיום 21.3.2016 חלו הקלות משמעותיות על מגבלות התנועה, וכעת מצטמצמת ההגבלה לאוכלוסיית הגברים בגילאי 15 עד 25 שנים, שאין ברשותם היתר עבודה ביישובים ישראליים. עוד נאמר, כי "בחלוף הצורך הקונקרטי בקיומן של מגבלות התנועה, אלו תוסרנה".

בעקבות פנייה נוספת של המוקד, הודיע הצבא כי המגבלות תוסרנה בחצות ליל ה-27.3.2016, "ככל שלא יהיה שינוי בהערכת המצב הביטחונית".

מבירורים שערך המוקד ביומיים שלאחר מכן עלה, כי הגבלת הגיל בוטלה והוסרו החסימות למעט אחת; החסימה האחרונה הוסרה רק בבוקר יום ה-30.3.2016.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות