בג"ץ 3174/16 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3174/16 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 14.04.2016
בג"ץ 3174/16 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד פרקטיקת ההחרמה ללא תיעוד של רכוש פרטי בעת מעצרם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מעדויות רבות שהגיעו למוקד עולה כי במהלך חיפושים ומעצרים נוהגים חיילים לקחת פריטי רכוש אישיים בלי למסור לבעליהם אסמכתא המפרטת אותם, כדי שיוכלו לדרוש את החזרתם. המוקד טוען כי מדובר בהפרה של הדין הבינלאומי, המחייב הגנה על רכוש פרטי של תושבים מוגנים מפני תפיסה והחרמה לא חוקיים על ידי הכוח הכובש. בנוסף טוען המוקד כי החרמה לא מתועדת של חפצים מהווה הפרה חמורה של זכות הקניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד פרקטיקת ההחרמה ללא תיעוד של רכוש פרטי בעת מעצרם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. מעדויות רבות שהגיעו למוקד עולה כי במהלך חיפושים ומעצרים נוהגים חיילים לקחת פריטי רכוש אישיים בלי למסור לבעליהם אסמכתא המפרטת אותם, כדי שיוכלו לדרוש את החזרתם. המוקד טוען כי מדובר בהפרה של הדין הבינלאומי, המחייב הגנה על רכוש פרטי של תושבים מוגנים מפני תפיסה והחרמה לא חוקיים על ידי הכוח הכובש. בנוסף טוען המוקד כי החרמה לא מתועדת של חפצים מהווה הפרה חמורה של זכות הקניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות