הנדון: פנייתכם בנושא תפיסת ציוד מידי תושבים פלסטינים במהלך מבצעי מעצרים המוקד להגנת הפרט
הנדון: פנייתכם בנושא תפיסת ציוד מידי תושבים פלסטינים במהלך מבצעי מעצרים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.02.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לדרישת המוקד להגנת הפרט לחדול מפרקטיקת ההחרמה ללא תיעוד של רכוש פרטי בעת מעצרם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. הצבא טוען בתשובתו כי "אין באזור חובה למסירת אסמכתא לתפיסה", אולם החיילים מונחים להשאיר אסמכתא. הצבא ממליץ כי תושבים שרכושם נלקח "יפנו למת"ק הגזרתי לשם בירור פרטים נוספים על אודות נסיבות התפיסה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות