בג"ץ 3174/16 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3174/16 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 05.01.2017
בג"ץ 3174/16 - המוקד להגנת הפרט נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד פרקטיקת ההחרמה ללא תיעוד של רכוש פרטי בעת מעצרם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. המדינה מודיעה כי בחודש מאי 2016 פורסם עדכון לנוהל "סריקות וחיפושים בבתי פלסטינים באיו"ש", אבל הוא מסווג כשמור ולכן מסרב הצבא להעבירו לידי המוקד. לתגובתה מצרפת המדינה שני נהלים אחרים של הצבא שלפיהם הוא חייב למסור לתושבי הבית אסמכתא מפורטת על הרכוש שנלקח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד פרקטיקת ההחרמה ללא תיעוד של רכוש פרטי בעת מעצרם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. המדינה מודיעה כי בחודש מאי 2016 פורסם עדכון לנוהל "סריקות וחיפושים בבתי פלסטינים באיו"ש", אבל הוא מסווג כשמור ולכן מסרב הצבא להעבירו לידי המוקד. לתגובתה מצרפת המדינה שני נהלים אחרים של הצבא שלפיהם הוא חייב למסור לתושבי הבית אסמכתא מפורטת על הרכוש שנלקח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות