הנדון: בקשה לרישום הילדה _____ סלאימה, ילידת 23.4.2009 מוגשת על ידי אמה, הגב' ____ סלאימה, ת"ז ________ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לרישום הילדה _____ סלאימה, ילידת 23.4.2009 מוגשת על ידי אמה, הגב' ____ סלאימה, ת"ז ________
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 31.05.2015
הנדון: בקשה לרישום הילדה _____ סלאימה, ילידת 23.4.2009 מוגשת על ידי אמה, הגב' ____ סלאימה, ת"ז ________
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לרשום את בתם בת השש של תושב ירושלים המזרחית ופלסטינית בעלת היתרי שהייה בירושלים. הבת נולדה חודשים אחדים לאחר שאמה עזבה את הבית בשל אלימות מצדו של האב ומעמדה של הילדה מעולם לא הוסדר. המוקד טוען כי מרכז חייה של הילדה בירושלים ומבקש כי משרד הפנים יסייע ברישום הילדה במרשם האוכלוסין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לרשום את בתם בת השש של תושב ירושלים המזרחית ופלסטינית בעלת היתרי שהייה בירושלים. הבת נולדה חודשים אחדים לאחר שאמה עזבה את הבית בשל אלימות מצדו של האב ומעמדה של הילדה מעולם לא הוסדר. המוקד טוען כי מרכז חייה של הילדה בירושלים ומבקש כי משרד הפנים יסייע ברישום הילדה במרשם האוכלוסין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות