ערר 4840/15 - סלאימה ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר 4840/15 - סלאימה ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר
כתבי בי דין | ערעור | 07.12.2015
ערר 4840/15 - סלאימה ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי מענה של משרד הפנים לבקשתו לרשום את בתם של תושב ירושלים ופלסטינית בעלת היתרי שהייה בירושלים. הבת נולדה חודשים אחדים לאחר שהאם עזבה את הבית ומעמדה לא הוסדר. המוקד מציין כי פניות חוזרות ונשנות לאורך כחצי שנה לא זכו למענה ממשרד הפנים. המוקד טוען כי הסחבת מצד המשרד מנוגדת לחובתו כרשות מינהלית לתת מענה מהיר ולטפל ביעילות בבקשות המוגשות לו, וכי חשוב לתת לילדה הקטנה מעמד בעולם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי מענה של משרד הפנים לבקשתו לרשום את בתם של תושב ירושלים ופלסטינית בעלת היתרי שהייה בירושלים. הבת נולדה חודשים אחדים לאחר שהאם עזבה את הבית ומעמדה לא הוסדר. המוקד מציין כי פניות חוזרות ונשנות לאורך כחצי שנה לא זכו למענה ממשרד הפנים. המוקד טוען כי הסחבת מצד המשרד מנוגדת לחובתו כרשות מינהלית לתת מענה מהיר ולטפל ביעילות בבקשות המוגשות לו, וכי חשוב לתת לילדה הקטנה מעמד בעולם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות