הנדון: ___ סלאימה - ילידת ירושלים 23/4/2009 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: ___ סלאימה - ילידת ירושלים 23/4/2009
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.03.2016
הנדון: ___ סלאימה - ילידת ירושלים 23/4/2009
החלטת משרד הפנים לתת לילדה בת שש תושבות קבע בירושלים. הילדה היא בתם של תושב ירושלים המזרחית ופלסטינית בעלת היתרי שהייה בירושלים. היא נולדה חודשים אחדים לאחר שאמה עזבה את הבית בשל אלימות מצדו של האב, ולא נרשמה במרשם האוכלוסין בישראל. משרד הפנים החליט לתת לה את המעמד לאחר שהמוקד נאלץ לפנות לבית הדין לעררים בעקבות סחבת של חודשים רבים במענה לבקשתו לרשום את הילדה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת משרד הפנים לתת לילדה בת שש תושבות קבע בירושלים. הילדה היא בתם של תושב ירושלים המזרחית ופלסטינית בעלת היתרי שהייה בירושלים. היא נולדה חודשים אחדים לאחר שאמה עזבה את הבית בשל אלימות מצדו של האב, ולא נרשמה במרשם האוכלוסין בישראל. משרד הפנים החליט לתת לה את המעמד לאחר שהמוקד נאלץ לפנות לבית הדין לעררים בעקבות סחבת של חודשים רבים במענה לבקשתו לרשום את הילדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות