הנדון: בקשה הומניטארית למתן מעמד בישראל עבור הגב' _____ סלאימה, ת"ז ________ אימה של המזמינה ______ סלאימה, ת"ז _________ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה הומניטארית למתן מעמד בישראל עבור הגב' _____ סלאימה, ת"ז ________ אימה של המזמינה ______ סלאימה, ת"ז _________
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.04.2013
הנדון: בקשה הומניטארית למתן מעמד בישראל עבור הגב' _____ סלאימה, ת"ז ________ אימה של המזמינה ______ סלאימה, ת"ז _________
בקשת המוקד להגנת הפרט מהוועדה ההומניטארית להסדיר את מעמדה של פלסטינית אשר נישאה לתושב ירושלים והייתה קורבן לאלימות מצדו. לבני הזוג שתי בנות קטנות שנשארו בחזקת האישה. מכוח החלטת הממשלה 2492 היא מקבלת היתרי שהייה מוגבלים לשכונות בירושלים המזרחית. המוקד מדגיש כי האישה מטפלת בשתי בנותיה הקטנות בלי יכולת ממשית לפרנס את משפחתה כיוון שהיתרי השהייה שברשותה אינם כוללים אישור עבודה ותנועתה מוגבלת לשכונות המזרחיות של ירושלים. המוקד מציין כי האישה נולדה להורים ירושלמים ומתגוררת בעיר זה כ-30 שנה, ונדרשו ממנה הרבה מאוד כוחות להגיש את הבקשה
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט מהוועדה ההומניטארית להסדיר את מעמדה של פלסטינית אשר נישאה לתושב ירושלים והייתה קורבן לאלימות מצדו. לבני הזוג שתי בנות קטנות שנשארו בחזקת האישה. מכוח החלטת הממשלה 2492 היא מקבלת היתרי שהייה מוגבלים לשכונות בירושלים המזרחית. המוקד מדגיש כי האישה מטפלת בשתי בנותיה הקטנות בלי יכולת ממשית לפרנס את משפחתה כיוון שהיתרי השהייה שברשותה אינם כוללים אישור עבודה ותנועתה מוגבלת לשכונות המזרחיות של ירושלים. המוקד מציין כי האישה נולדה להורים ירושלמים ומתגוררת בעיר זה כ-30 שנה, ונדרשו ממנה הרבה מאוד כוחות להגיש את הבקשה
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות