הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ"ק מרחב התפר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ"ק מרחב התפר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 04.01.2017
הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ"ק מרחב התפר
הצעות והערות של המוקד להגנת הפרט לצבא לקראת פרסום נוסח חדש של קובץ פקודות קבע במרחב התפר. בין היתר מבקש המוקד כי הצבא יתקן כדלקמן ליקויים בקובץ הפקודות: הנגשת הקובץ לאוכלוסייה הפלסטינית באמצעות תרגומו לערבית; הסדרת מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות; ביטול הדרישה החדשה כי בעל הקרקע ינכח בדיון בוועדת ערר אם בקשתו לקבלת היתר נדחתה; ביטול ההתנגדות להכנסת צאן למרחב התפר; קיצור זמן בירור סטטוס הטיפול בבקשות; ביטול הדרישה מקטינים עד גיל 12 לקבל היתר כניסה מיוחד למרחב; ביטול ועדת ערר כערכאת ערעור על בירור אצל ראש מינהל תיאום וקישור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצעות והערות של המוקד להגנת הפרט לצבא לקראת פרסום נוסח חדש של קובץ פקודות קבע במרחב התפר. בין היתר מבקש המוקד כי הצבא יתקן כדלקמן ליקויים בקובץ הפקודות: הנגשת הקובץ לאוכלוסייה הפלסטינית באמצעות תרגומו לערבית; הסדרת מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות; ביטול הדרישה החדשה כי בעל הקרקע ינכח בדיון בוועדת ערר אם בקשתו לקבלת היתר נדחתה; ביטול ההתנגדות להכנסת צאן למרחב התפר; קיצור זמן בירור סטטוס הטיפול בבקשות; ביטול הדרישה מקטינים עד גיל 12 לקבל היתר כניסה מיוחד למרחב; ביטול ועדת ערר כערכאת ערעור על בירור אצל ראש מינהל תיאום וקישור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות