הנדון: הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ''ק מרחב התפר התייחסות מנהא''ז איו''ש המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ''ק מרחב התפר התייחסות מנהא''ז איו''ש
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 16.07.2017
הנדון: הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ''ק מרחב התפר התייחסות מנהא''ז איו''ש
תשובת הצבא להצעות והערות של המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר". הצבא מציין כי "סגנון הכתיבה ותוכנה של הפנייה קטנוני וממחזר טענות שעלו אלינו כבר בעת פרסום קפ"ק 2014". הצבא מתעלם מטענותיו העקרוניות של המוקד, ותולה את השינויים לרעה שהוכנסו בקפ"ק ב"נסיבות ביטחוניות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא להצעות והערות של המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר". הצבא מציין כי "סגנון הכתיבה ותוכנה של הפנייה קטנוני וממחזר טענות שעלו אלינו כבר בעת פרסום קפ"ק 2014". הצבא מתעלם מטענותיו העקרוניות של המוקד, ותולה את השינויים לרעה שהוכנסו בקפ"ק ב"נסיבות ביטחוניות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות