הנדון: מכתבכם שכותרתו: "קפ''ק מרחב התפר 2017" התייחסות מנהא''ז איו''ש המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: מכתבכם שכותרתו: "קפ''ק מרחב התפר 2017" התייחסות מנהא''ז איו''ש
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 16.07.2017
הנדון: מכתבכם שכותרתו: "קפ''ק מרחב התפר 2017" התייחסות מנהא''ז איו''ש
תשובת הצבא לדרישת המוקד להגנת הפרט כי יבחן מחדש את הנוסח של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר". הצבא מתעלם מטענותיו העקרוניות של המוקד ותולה את השינויים לרעה שהוכנסו לקפ"ק ב"נסיבות ביטחוניות", ובחלק מהמקרים הוא אף מציג אותם כ"שיפור השירות הניתן לתושבים". כך, למשל, באשר לרעיית צאן ב"מרחב התפר", שלגביה נקבעו הוראות המגבילות את שטח המרעה לחלקת האדמה הספציפית של בעל המרעה, טוען הצבא כי "לצד השמירה על המסורת והתרבות באו הנהלים לשמר גם את הזכויות בעניין הקניין הפרטי של אחרים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לדרישת המוקד להגנת הפרט כי יבחן מחדש את הנוסח של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר". הצבא מתעלם מטענותיו העקרוניות של המוקד ותולה את השינויים לרעה שהוכנסו לקפ"ק ב"נסיבות ביטחוניות", ובחלק מהמקרים הוא אף מציג אותם כ"שיפור השירות הניתן לתושבים". כך, למשל, באשר לרעיית צאן ב"מרחב התפר", שלגביה נקבעו הוראות המגבילות את שטח המרעה לחלקת האדמה הספציפית של בעל המרעה, טוען הצבא כי "לצד השמירה על המסורת והתרבות באו הנהלים לשמר גם את הזכויות בעניין הקניין הפרטי של אחרים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות