המוקד להגנת הפרט - קפ"ק מרחב התפר 2017
חזרה לעמוד הקודם
15.02.2017|מסמכים אחרים|נוהל

קפ"ק מרחב התפר 2017

קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים