המוקד להגנת הפרט - קפ"ק מרחב התפר 2017 - מתורגם לערבית
חזרה לעמוד הקודם
01.07.2017|מסמכים אחרים|נוהל

קפ"ק מרחב התפר 2017 - מתורגם לערבית

קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.

תורגם לערבית על ידי הצבא ולקוח כלשונו מאתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים