קפ"ק מרחב התפר 2017 - מתורגם לערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
קפ"ק מרחב התפר 2017 - מתורגם לערבית
מסמכים אחרים | נוהל | 01.07.2017
קפ"ק מרחב התפר 2017 - מתורגם לערבית
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.

תורגם לערבית על ידי הצבא ולקוח כלשונו מאתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.

תורגם לערבית על ידי הצבא ולקוח כלשונו מאתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות