בג"ץ 9273/16 - שייך ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה משלמה לעתירה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9273/16 - שייך ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה משלמה לעתירה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 03.03.2017
בג"ץ 9273/16 - שייך ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה משלמה לעתירה מטעם המשיבים
תגובת המדינה לעתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של קטין פלסטיני שנעצר בביתו שבנפת רמאללה ומקום מעצרו לא נמסר למשפחה. המדינה מבקשת למחוק את העתירה כיוון שהקטין נמצא. מתגובתה עולה גם כי היא אינה רואה עצמה מחויבת לרכז "מידע שוטף על כלל העצורים הפלסטינים", והיא אף טוענת כי "במספר מקרים נעשו פניות המוקד [לאיתור עצורים] לאחר שמשפחת העצור כבר יוּדעה במקום החזקתו או לאחר שהעצור כבר זכה לייצוג משפטי". לדברי המדינה, במקרים אלה לא היה מוצדק לפנות לרשויות בניסיון לאתר את החשוד, ואף התעורר ספק שמא הפנייה נעשתה שלא על פי בקשת המשפחה. לבסוף, המדינה מודיעה כי גיבשה טופס פנייה חדש, לשימוש המוקד בפניותיו לאיתור עצורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של קטין פלסטיני שנעצר בביתו שבנפת רמאללה ומקום מעצרו לא נמסר למשפחה. המדינה מבקשת למחוק את העתירה כיוון שהקטין נמצא. מתגובתה עולה גם כי היא אינה רואה עצמה מחויבת לרכז "מידע שוטף על כלל העצורים הפלסטינים", והיא אף טוענת כי "במספר מקרים נעשו פניות המוקד [לאיתור עצורים] לאחר שמשפחת העצור כבר יוּדעה במקום החזקתו או לאחר שהעצור כבר זכה לייצוג משפטי". לדברי המדינה, במקרים אלה לא היה מוצדק לפנות לרשויות בניסיון לאתר את החשוד, ואף התעורר ספק שמא הפנייה נעשתה שלא על פי בקשת המשפחה. לבסוף, המדינה מודיעה כי גיבשה טופס פנייה חדש, לשימוש המוקד בפניותיו לאיתור עצורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות