הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים [לפרקליטות המדינה] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים [לפרקליטות המדינה]
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 13.03.2017
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים [לפרקליטות המדינה]
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות תגובתה לעתירתו לצו הביאס קורפוס בעניין קטין פלסטיני שנעצר. המוקד מוחה על טענת המדינה כאילו התעורר חשד שהמוקד פונה לעתים שלא בשליחות משפחת העצור. המדינה אף גיבשה טופס פניות חדש שיחייב למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש בכל פנייה לאיתור עצורים. המוקד עומד על כך שהטופס החדש לא ייעל את העבודה, כפי שהמליץ בית המשפט, אלא יסרבל אותרה, שהרי המוקד מטפל מדי שנה באלפי פניות של בני משפחה לאיתור יקיריהם. המוקד מביע חשש בדבר "כוונה בלתי מוצהרת להקשות" על עבודתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות תגובתה לעתירתו לצו הביאס קורפוס בעניין קטין פלסטיני שנעצר. המוקד מוחה על טענת המדינה כאילו התעורר חשד שהמוקד פונה לעתים שלא בשליחות משפחת העצור. המדינה אף גיבשה טופס פניות חדש שיחייב למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש בכל פנייה לאיתור עצורים. המוקד עומד על כך שהטופס החדש לא ייעל את העבודה, כפי שהמליץ בית המשפט, אלא יסרבל אותרה, שהרי המוקד מטפל מדי שנה באלפי פניות של בני משפחה לאיתור יקיריהם. המוקד מביע חשש בדבר "כוונה בלתי מוצהרת להקשות" על עבודתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות