המוקד להגנת הפרט - הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים
חזרה לעמוד הקודם
08.03.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים

פניית המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה בעקבות החלטתו לחייב את המוקד להשתמש בטופס חדש לאיתור כלואים, המסרבל את העבודה. המוקד, המטפל מדי שנה בכ-6,000 בקשות לאיתור עצורים, טוען כי דפוס העבודה החדש יחייב להכין עבור כל פונה ופונה טופס משלו ויאריך את משך הטיפול הן במוקד והן בצבא. בפרט, המוקד מוחה על הדרישה למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש לאתר את הכלוא, היות שאין בדרישה זו כדי לסייע באיתור או לייעל את העבודה.

נושאים קשורים