הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 08.03.2017
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים
פניית המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה בעקבות החלטתו לחייב את המוקד להשתמש בטופס חדש לאיתור כלואים, המסרבל את העבודה. המוקד, המטפל מדי שנה בכ-6,000 בקשות לאיתור עצורים, טוען כי דפוס העבודה החדש יחייב להכין עבור כל פונה ופונה טופס משלו ויאריך את משך הטיפול הן במוקד והן בצבא. בפרט, המוקד מוחה על הדרישה למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש לאתר את הכלוא, היות שאין בדרישה זו כדי לסייע באיתור או לייעל את העבודה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה בעקבות החלטתו לחייב את המוקד להשתמש בטופס חדש לאיתור כלואים, המסרבל את העבודה. המוקד, המטפל מדי שנה בכ-6,000 בקשות לאיתור עצורים, טוען כי דפוס העבודה החדש יחייב להכין עבור כל פונה ופונה טופס משלו ויאריך את משך הטיפול הן במוקד והן בצבא. בפרט, המוקד מוחה על הדרישה למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש לאתר את הכלוא, היות שאין בדרישה זו כדי לסייע באיתור או לייעל את העבודה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות