עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 14.12.2016
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת לבתו בת השבע של אסיר, תושב הגדה המערבית הכלוא בישראל, לבקרו. הצבא סירב שלוש פעמים להתיר את המעבר בטענה כי הילדה מסורבת ביטחונית. המוקד טוען כי ילדים בני 7 לא אמורים להוציא היתר וכי המדינה מפירה את זכותה של הילדה לחופש תנועה ולחיי משפחה, ופוגעת בעקרון טובת הילד ובכללי מינהל תקין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת לבתו בת השבע של אסיר, תושב הגדה המערבית הכלוא בישראל, לבקרו. הצבא סירב שלוש פעמים להתיר את המעבר בטענה כי הילדה מסורבת ביטחונית. המוקד טוען כי ילדים בני 7 לא אמורים להוציא היתר וכי המדינה מפירה את זכותה של הילדה לחופש תנועה ולחיי משפחה, ופוגעת בעקרון טובת הילד ובכללי מינהל תקין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות