עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 02.01.2017
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
תגובת הצבא לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לבתו בת השבע של אסיר, תושב נפת חברון הכלוא בישראל, לבקרו. הצבא מודיע כי הסיר את המניעה שהזין לילדה, וכי זו ככל הנראה הוזנה בטעות. עוד מציין הצבא כי משהוסרה מניעת הכניסה תחול על הילדה הפרקטיקה הנוהגת לכניסת קטינים לישראל לצורך ביקור כלואים. לפיכך טוען הצבא כי עתירת המוקד התייתרה, ומבקש מבית המשפט למחוק אותה ללא צו להוצאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הצבא לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לבתו בת השבע של אסיר, תושב נפת חברון הכלוא בישראל, לבקרו. הצבא מודיע כי הסיר את המניעה שהזין לילדה, וכי זו ככל הנראה הוזנה בטעות. עוד מציין הצבא כי משהוסרה מניעת הכניסה תחול על הילדה הפרקטיקה הנוהגת לכניסת קטינים לישראל לצורך ביקור כלואים. לפיכך טוען הצבא כי עתירת המוקד התייתרה, ומבקש מבית המשפט למחוק אותה ללא צו להוצאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות