עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 02.01.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת הצבא לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לבתו בת השבע של אסיר, תושב נפת חברון הכלוא בישראל, לבקרו. הצבא מודיע כי הסיר את המניעה שהזין לילדה, וכי זו ככל הנראה הוזנה בטעות. עוד מציין הצבא כי משהוסרה מניעת הכניסה תחול על הילדה הפרקטיקה הנוהגת לכניסת קטינים לישראל לצורך ביקור כלואים. לפיכך טוען הצבא כי עתירת המוקד התייתרה, ומבקש מבית המשפט למחוק אותה ללא צו להוצאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות