עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובת העותרות לתגובת המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובת העותרות לתגובת המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 09.01.2017
עת"ם 29580-12-16 - אלעדם ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובת העותרות לתגובת המשיב
בקשת המוקד להגנת הפרט כי בית המשפט יטיל הוצאות על המדינה בעתירתו להורות לצבא לתת לבתו בת השבע של אסיר, תושב הגדה המערבית הכלוא בישראל, לבקרו. בעקבות הודאת המדינה בטעותה מבקש המוקד כי בית המשפט יפסוק הוצאות לטובתו. הוא מדגיש כי לא מדובר במקרה בודד בו המדינה מטילה על קטין להציג היתר מעבר אף שקטינים אינם חייבים לעשות זאת, וכי נראה שהמדינה לא השכילה להפיק לקחים וראוי שסכום ההוצאות יאותת לה בדבר חובתה לשנות את דרכה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט כי בית המשפט יטיל הוצאות על המדינה בעתירתו להורות לצבא לתת לבתו בת השבע של אסיר, תושב הגדה המערבית הכלוא בישראל, לבקרו. בעקבות הודאת המדינה בטעותה מבקש המוקד כי בית המשפט יפסוק הוצאות לטובתו. הוא מדגיש כי לא מדובר במקרה בודד בו המדינה מטילה על קטין להציג היתר מעבר אף שקטינים אינם חייבים לעשות זאת, וכי נראה שהמדינה לא השכילה להפיק לקחים וראוי שסכום ההוצאות יאותת לה בדבר חובתה לשנות את דרכה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות