הנדון: הסדרת ביקור בכלא לגב' ___ סרור, ת"ז ____ לביקור בנה הקטין, האסיר ____ סרור, ת"ז _____ המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: הסדרת ביקור בכלא לגב' ___ סרור, ת"ז ____ לביקור בנה הקטין, האסיר ____ סרור, ת"ז _____
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.02.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה באמתלה של "אי אימות הקשר המשפחתי". המוקד מדגיש כי הערמת קשיים בירוקרטיים שלא לצורך גורמת לעוגמת נפש רבה לאם ולבנה ופוגעת בזכותם לחיי משפחה. המוקד מצרף לפנייתו מסמכים המוכיחים את הקרבה המשפחתית, לרבות אישור ממשרד הפנים הפלסטיני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות