הנדון: עת"מ 17509-03-17 _____ סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
חיפוש
הנדון: עת"מ 17509-03-17 _____ סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.04.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מעדכנת כי לאחר בירור במרשם האוכלוסין הפלסטיני אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה ועתה היא יכולה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה לישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות