עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב ובקשה למחיקת העתירה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב ובקשה למחיקת העתירה
כתבי בי דין | תגובה | 19.04.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לבית המשפט בעתירת המוקד להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מודיעה לבית המשפט כי "לפנים משורת הדין הצליבו את המידע המשפחתי הקיים בנוגע לעותרת ובעלה" וכי נמצא כי האישה היא אכן אמו של האסיר. המדינה מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר כפי שדורש המוקד ומציינת כי "כעת, באפשרות העותרת להגיש בקשה בנוהל הרגיל". המדינה מבקשת כי בית המשפט יורה למחוק את העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות