הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.05.2017
הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש
הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש
משך שנים רבות מוחזקים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, הנתונים במאסר או במעצר, במתקני כליאה המצויים בתוך שטחה של מדינת ישראל וזאת בניגוד למשפט הבינלאומי. החזקתם של כלואים פלסטינים בשטח מדינת ישראל מביאה לפגיעה קשה בזכות לביקורי משפחה בכלא, אשר מהווה זכות יסוד הנתונה לכלואים הפלסטינים ולקרוביהם גם יחד. הפגיעה בזכות זו מתעצמת בשל ההסדרים וההגבלות הקבועים בעניין זה, ובראשם הכורח המוטל על תושבי השטחים לקבל היתר כניסה לישראל מן הצבא, גם כאשר מדובר בכניסה לשם ביקור בני משפחה כלואים, אשר כאמור, ישראל מחזיקה בשטחה.

ביום 6.2.2017 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בעניינה של תושבת רמאללה, שבנה בן ה-17 כלוא בישראל ובקשותיה החוזרות ונשנות לקבל היתר כניסה לישראל כדי לבקרו סורבו, באמתלה של "אי אימות הקשר המשפחתי". המוקד דרש כי יונפק לאם היתר ללא דיחוי וצירף לבקשתו מסמכים המוכיחים את הקירבה המשפחתית, לרבות אישור ממשרד הפנים הפלסטיני.

ואולם הצבא המשיך לטעון, כי האישה והנער אינם אם ובנה, ולפיכך עמד בסירובו להנפיק לאם היתר ולאפשר את ביקורה בכלא.

בשלב זה, שהאם לא ראתה את בנה הקטין מזה למעלה מ-10 חודשים, עתר המוקד ביום 8.3.2017 לבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין. בעתירה ציין המוקד, כי הצבא מתעלם מן האסמכתאות שנשלחו אליו וכי סירובו אין לו במה להיתלות, בעוד המחיר שמשלמים האישה ובנה כבד. המוקד שב והזכיר כי הזכות לחיי משפחה היא מזכויות היסוד השמורות לכל אדם באשר הוא, וכי על הצבא, השולט באוכלוסייה האזרחית בשטחים הכבושים, מוטלת החובה לאפשר ביקורי משפחות.

ביום 9.4.2017 הודיעה המדינה כי לאחר בירור אל מול מרשם האוכלוסין הפלסטיני, אוּמת הקשר המשפחתי בין האם לבנה, ועתה היא יכולה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה לישראל. בתגובה מאוחרת יותר העירה המדינה, בחוצפה שלא תיאמן, כי הצלבת המידע המשפחתי הקיים על המשפחה נעשה לפנים משורת הדין. המדינה ביקשה למחוק את העתירה ללא הוצאות.

ביום 23.4.2017 קבע בית המשפט כי העתירה תיוותר עומדת ותלויה, וכי "ככל שיהיה צורך לדון בעתירה בחלוף פרק זמן סביר שבו לא יתאפשר ביקור, יבקשו העותרות מועד לדיון וזה ייקבע". בית המשפט הורה לצדדים להגיש הודעת עדכון עד ליום 15.5.2017. בתגובתו מאותו יום הודיע המוקד, כי הוא עומד על עתירתו ועל כך שהצבא ינפיק לאם היתר לאלתר, מבלי שתידרש להגיש בקשה חדשה ולעבור שוב את המסכת הביורוקרטית, ותוכל לפגוש את בנה ללא דיחוי.

ביום 24.4.2017 פנה המוקד פעם נוספת למדינה וביקש להסדיר את הנפקת ההיתר לאם ללא דיחוי, ובכך להימנע מהצורך בדיון. נכון לשעה זו, המדינה מתבצרת בעמדתה ומסרבת להנפיק את ההיתר המבוקש.
הדפסה הדפסה
שיתוף
משך שנים רבות מוחזקים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, הנתונים במאסר או במעצר, במתקני כליאה המצויים בתוך שטחה של מדינת ישראל וזאת בניגוד למשפט הבינלאומי. החזקתם של כלואים פלסטינים בשטח מדינת ישראל מביאה לפגיעה קשה בזכות לביקורי משפחה בכלא, אשר מהווה זכות יסוד הנתונה לכלואים הפלסטינים ולקרוביהם גם יחד. הפגיעה בזכות זו מתעצמת בשל ההסדרים וההגבלות הקבועים בעניין זה, ובראשם הכורח המוטל על תושבי השטחים לקבל היתר כניסה לישראל מן הצבא, גם כאשר מדובר בכניסה לשם ביקור בני משפחה כלואים, אשר כאמור, ישראל מחזיקה בשטחה.

ביום 6.2.2017 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בעניינה של תושבת רמאללה, שבנה בן ה-17 כלוא בישראל ובקשותיה החוזרות ונשנות לקבל היתר כניסה לישראל כדי לבקרו סורבו, באמתלה של "אי אימות הקשר המשפחתי". המוקד דרש כי יונפק לאם היתר ללא דיחוי וצירף לבקשתו מסמכים המוכיחים את הקירבה המשפחתית, לרבות אישור ממשרד הפנים הפלסטיני.

ואולם הצבא המשיך לטעון, כי האישה והנער אינם אם ובנה, ולפיכך עמד בסירובו להנפיק לאם היתר ולאפשר את ביקורה בכלא.

בשלב זה, שהאם לא ראתה את בנה הקטין מזה למעלה מ-10 חודשים, עתר המוקד ביום 8.3.2017 לבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין. בעתירה ציין המוקד, כי הצבא מתעלם מן האסמכתאות שנשלחו אליו וכי סירובו אין לו במה להיתלות, בעוד המחיר שמשלמים האישה ובנה כבד. המוקד שב והזכיר כי הזכות לחיי משפחה היא מזכויות היסוד השמורות לכל אדם באשר הוא, וכי על הצבא, השולט באוכלוסייה האזרחית בשטחים הכבושים, מוטלת החובה לאפשר ביקורי משפחות.

ביום 9.4.2017 הודיעה המדינה כי לאחר בירור אל מול מרשם האוכלוסין הפלסטיני, אוּמת הקשר המשפחתי בין האם לבנה, ועתה היא יכולה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה לישראל. בתגובה מאוחרת יותר העירה המדינה, בחוצפה שלא תיאמן, כי הצלבת המידע המשפחתי הקיים על המשפחה נעשה לפנים משורת הדין. המדינה ביקשה למחוק את העתירה ללא הוצאות.

ביום 23.4.2017 קבע בית המשפט כי העתירה תיוותר עומדת ותלויה, וכי "ככל שיהיה צורך לדון בעתירה בחלוף פרק זמן סביר שבו לא יתאפשר ביקור, יבקשו העותרות מועד לדיון וזה ייקבע". בית המשפט הורה לצדדים להגיש הודעת עדכון עד ליום 15.5.2017. בתגובתו מאותו יום הודיע המוקד, כי הוא עומד על עתירתו ועל כך שהצבא ינפיק לאם היתר לאלתר, מבלי שתידרש להגיש בקשה חדשה ולעבור שוב את המסכת הביורוקרטית, ותוכל לפגוש את בנה ללא דיחוי.

ביום 24.4.2017 פנה המוקד פעם נוספת למדינה וביקש להסדיר את הנפקת ההיתר לאם ללא דיחוי, ובכך להימנע מהצורך בדיון. נכון לשעה זו, המדינה מתבצרת בעמדתה ומסרבת להנפיק את ההיתר המבוקש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות