עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות
כתבי בי דין | תגובה | 23.04.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להתיר לפלסטינית תושבת רמאללה לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. במסגרת העתירה אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה, לאחר שהמדינה סירבה להתיר את ביקורה בטענת שווא שאין קשר כזה, ובכל זאת הודיעה המדינה לבית המשפט כי היא מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר וכי על האם להגיש בקשה מחודשת. בתגובתו עומד המוקד על כך שהצבא צריך להעניק את ההיתר על סמך הבקשות שכבר הוגשו ולאפשר מפגש ללא דיחוי בלי לחייב את האם לעבור שוב את המסכת הבירוקרטית המפרכת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות