עת"ם 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"ם 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 08.03.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להנפיק היתר כניסה לישראל לתושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. המוקד מציין כי הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בינה לבין הקטין, אף שהציגה מסמכים המאשרים כי היא אמו. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכותם של האם ובנה לחיי משפחה, פוגעת בעקרון טובת הילד, ומפירה את הדין הבינלאומי ואת כללי המינהל התקין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות