בג"ץ 9327/16 - אלזיר ואח' נ' שר הבריאות ואח' תגובה מטעם המשיבים 1-4 המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9327/16 - אלזיר ואח' נ' שר הבריאות ואח' תגובה מטעם המשיבים 1-4
כתבי בי דין | תגובה | 06.04.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו מפלסטינים שיקבלו בקרוב מעמד ארעי בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות. המדינה מודיעה כי "לפנים משורת הדין, הוחלט ביחס לחברי האוכלוסייה... אשר נהנו לתקופה קצרה משירותי ביטוח בריאות ממלכתיים לפי התקנות עד לשדרוג מעמדם, כי יינתן להם החזר/פטור יחסי מחובת התשלום לפי התקנות, בהתאם למשך הזמן בו היו מבוטחים". עם זאת, המדינה טרם גיבשה מנגנון למתן החזרים וטרם הבהירה כיצד יועברו למבוטחים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות