בג"ץ 9327/16 - אלזיר ואח' נ' שר הבריאות ואח' הודעת עדכון מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9327/16 - אלזיר ואח' נ' שר הבריאות ואח' הודעת עדכון מטעם המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 16.11.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו מלקוחות פלסטינים שיקבלו בקרוב מעמד ארעי בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות. המדינה מדווחת על מצב הטיפול בהחזרת הכספים על בסיס מידע שנמסר לה מקופות החולים: "מכבי שירותי בריאות" החזירה את כל הכסף שגבתה, "כללית" השלימה את ההחזר לבעלי הרשאות לחיוב החשבון ובימים אלו היא מחזירה ליתר הזכאים, "לאומית" הודיעה כי החזרת הכספים תבוצע במהלך חודש מרץ, ו"מאוחדת" עדכנה כי תהליך החזרת הכספים מצוי בעיצומו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות