בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי ניתן לפלסטינים, שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.11.2017
בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי ניתן לפלסטינים, שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות
בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי ניתן לפלסטינים, שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות
ביום 1.12.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניינם של פלסטינים, שצפויים היו לקבל מעמד בישראל – בעקבות החלטת שר הפנים – מעמד המזכה אותם בביטוח בריאות ממלכתי, אך נאלצו להצטרף להסדר ביטוחי יקר בשל תקנות הבריאות החדשות. המוקד דרש להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו, מכוח תקנות הבריאות החדשות, מאותם אנשים. עוד קודם לכן, בעקבות התערבות המוקד, החליט שר הבריאות לפטור מן ההסדר את אלו הנמנים על אותה קבוצה שהיתה צפויה לקבל מעמד אשר לא הצטרפו אותה עת לאחת מקופות החולים במסגרת התקנות החדשות.

בתגובתה לעתירה מיום 6.4.2017 הודיעה המדינה, כי "לפנים משורת הדין, הוחלט ביחס לחברי האוכלוסייה... אשר נהנו לתקופה קצרה משירותי ביטוח בריאות ממלכתיים לפי התקנות עד לשדרוג מעמדם, כי יינתן להם החזר/פטור יחסי מחובת התשלום לפי התקנות, בהתאם למשך הזמן בו היו מבוטחים".

בהודעתה לבית המשפט מיום 16.11.2017, עדכנה המדינה אודות מצב הטיפול בהחזרים הכספיים, על בסיס מידע שנמסר לה מקופות החולים: קופת חולים אחת – מכבי שירותי בריאות – השלימה את ביצוע ההחזרים לזכאים; שתי קופות חולים נוספות – שירותי בריאות כללית וקופת חולים מאוחדת – עודן מבצעות את ההחזרים בימים אלו; ואילו קופת חולים לאומית תבצע את ההחזרים רק במרץ 2018, בשל טעמים טכניים.

משכך, נמחקה העתירה בהסכמת הצדדים ביום 19.11.2017.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 1.12.2016 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניינם של פלסטינים, שצפויים היו לקבל מעמד בישראל – בעקבות החלטת שר הפנים – מעמד המזכה אותם בביטוח בריאות ממלכתי, אך נאלצו להצטרף להסדר ביטוחי יקר בשל תקנות הבריאות החדשות. המוקד דרש להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו, מכוח תקנות הבריאות החדשות, מאותם אנשים. עוד קודם לכן, בעקבות התערבות המוקד, החליט שר הבריאות לפטור מן ההסדר את אלו הנמנים על אותה קבוצה שהיתה צפויה לקבל מעמד אשר לא הצטרפו אותה עת לאחת מקופות החולים במסגרת התקנות החדשות.

בתגובתה לעתירה מיום 6.4.2017 הודיעה המדינה, כי "לפנים משורת הדין, הוחלט ביחס לחברי האוכלוסייה... אשר נהנו לתקופה קצרה משירותי ביטוח בריאות ממלכתיים לפי התקנות עד לשדרוג מעמדם, כי יינתן להם החזר/פטור יחסי מחובת התשלום לפי התקנות, בהתאם למשך הזמן בו היו מבוטחים".

בהודעתה לבית המשפט מיום 16.11.2017, עדכנה המדינה אודות מצב הטיפול בהחזרים הכספיים, על בסיס מידע שנמסר לה מקופות החולים: קופת חולים אחת – מכבי שירותי בריאות – השלימה את ביצוע ההחזרים לזכאים; שתי קופות חולים נוספות – שירותי בריאות כללית וקופת חולים מאוחדת – עודן מבצעות את ההחזרים בימים אלו; ואילו קופת חולים לאומית תבצע את ההחזרים רק במרץ 2018, בשל טעמים טכניים.

משכך, נמחקה העתירה בהסכמת הצדדים ביום 19.11.2017.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות